Belgian Blue

Belgisk blåkvæg i Danmark

Blåkvægsko afgræsser Korsehoved ved Lindelse Nor

Hjemmesiden er ud­arbej­det af Birgit og Aksel Rubæk sammen med Alf Thom­sen. Avls­arbej­det i Bel­gian Blue er også et sam­arbej­de af de sam­me men­nes­ker.

Historisk set stam­mer gener­ne i vores dyr fra den hol­landske avler Janus Van Der Sande fra byen Liempde nær den bel­giske grænse.

Janus, der desværre er død nu, brugte en meget stor del af sit liv på at frem­avle Bel­gian Blue ud fra nogle helt spe­ci­fik­ke krav til sine dyr.

Han mente at man skulle avle efter høje, lange hundyr, vægt på 900-1100 kg, med et godt yver og masser af mælk til kalven for hans køer blev pat­tet af kalv­ene.

Blåkvæg afgræsser idyllisk område ved det Sydfynske Øhav

Han har også altid gået efter kort drægtig­heds­periode på max 9 måneder og gerne mindre og sam­tidigt brugte han kun tyre, der var kendt for at give små kalve ved kælv­ning. For Janus, var natur­lig kælv­ning­er et must og han lyk­ke­des med at frem­avle en stam­me, der selv fik kalv­ene, efter mange års inten­siv avl med vægt på disse egen­skab­er.

I 2002 købte Alf Thomsen 6 dyr hos Janus og det er ud af denne stam­me at bl.a. Sdr. Skovens Tornado og Golden kommer fra; 2 tappede tyre som især er blevet brugt af mælke­producent­erne, fordi de giver små kalve.

Blåkvægstyren Golden Sdr. Skovens Golden