Belgian Blue

Vores dyr

Datter af Sdr. Skovens Tornado

Birgit og Aksel Rubæk driver 3 ejen­dom­me der lig­ger i det idyl­liske om­rå­de ved det Syd­fynske Øhav. Vores blå besæt­ning af­græs­ser Korse­hoved ved Lin­del­se Nor. Korse­hoved er et hi­stor­isk sted, der i gam­mel tid blev brugt af vi­king­erne som bede­sted inden de tog på togt om som­mer­en.

Avl

Vi forsøger med kontrol­leret linje­avl at fast­holde de egen­skab­er som Janus med stor dyg­tig­hed har ind­arbej­det i stam­men.

Vi bruger kun tyre, der er kendt for følg­ende egen­skab­er:

  1. Kort drægtighed (265 til 270 dage)
  2. Lav fødselsvægt
  3. Mødre/døtre med stærke og højt­stil­lede yvere
  4. Ikke kejsersnit i historik­ken
  5. Stor højde-længde-bredde (900-1100 kg)

Besætning

Vores blåkvæg afgræsser det idylliske område ved det Sydfynske Øhav

Besætningen består p.t. af 2 køer til­lagt på samme ko som Sdr. Skov­ens Tor­na­do og Sdr. Skov­ens Gold­en, samt 1 ko der er til­lagt på den ko som er mor­mor til Tor­na­do og Gold­en. End­videre har vi 4 køer som har Sdr. Skov­ens Tor­na­do som hen­holds­vis far eller mor­far, samt 9 stk. opdræt, 6 kvier og 3 tyre.

Vi arbejder også på at frem­avle pol­lede Bel­gian Blue, der har vi 7 dyr som er op til 87% blå­kvæg, des­uden har vi nogle dræg­tig­hed­er med ET kalve som vil op­fylde stam­bogs­krav­ene for hun­dyrs ved­kom­men­de. Vi for­vent­er at kun­ne have de før­ste Homocygotiske dyr som op­fyld­er stam­bogs­krav­ene i 2019. Det pol­lede gen har vi hent­et fra jersey/korthorn.

Samtlige vore dyr, både pol­lede og horn­ede, inde­hold­er en stor mæng­de gener fra Janus Van Der Sandes besæt­ning.

Blåkvæg på græs ved Lindelse Nor på Langeland

Blåkvægskvie afgræsser Korsehoved